Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Kauno g. 17c, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kauno g. 17c, Vilnius

Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0056:20

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis – Kita

Žemės sklypo esamas ir numatomas naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo esamas ir numatomas naudojimo pobūdis – Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastato esama pagrindinė naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (vieno buto pastatas).

Pastato numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – Gyvenamoji (dviejų butų pastatas).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

  1. Arch. Urtė Aidukienė, atest. Nr. A2208

El.p.: u.aidukiene@gmail.com

Tel.: +370 659 12385

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M.A.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Formatas A1“

Vilnius, Goštauto g. 8, 401A kab.

Tel.: +370 659 12385

Darbo dienomis I-V 9-17val. Iki 2020 gegužės 13 d.  (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Vilnius, Goštauto g. 8, 401A kab.

UAB „Formatas A1“

Urtė Aidukienė

u.aidukiene@gmail.com

Iki 2020 gegužės 20 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešojo susirinkimo laikas: 2020 gegužės 21 d., 17:00 val.

Viešas susirinkimas vyks videotransliacijos būdu. Susirinkimo nuoroda: meet.google.com/keu-vjpr-eqn

Atsisiųsti priedą.