Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Kazio Šimonio g. 9, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kazio Šimonio g. 9, Vilnius. Sklypo kad. nr. 0101/0165:1971

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Dvibutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB ,,Regroup projektavimas“, PV Andrius Daujotas, andrius@regroup.lt, 852151005

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
E.Š.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Geležinio Vilko 18A, Vilnius (UAB ,,Regroup projektavimas“)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Adresu Geležinio Vilko 18A, Vilnius. tel 852151005. paštu:
andrius@regroup.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018-07-05 17:00 Geležinio Vilko 18A, Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2018-07-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą