Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Kolektyvo g. 133, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Dvibutis gyvenamasis namas. Kolektyvo g. 133, Vilnius skl. kad. nr. 0101/0021:280

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Jūratė Norkutė; jurategeneral@gmail.com, +37069998112

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A.V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kūrybinės dirbtuvės- „Žvėryno loftai“,  Liepyno g. 2-22, 08108 Vilnius; darbo dienomis nuo 14:00 iki 18:00 val. Telefonas pasiteirauti +37069998112

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai ir pastabos teikiami raštu, siunčiant elektroninius laiškus adresu jurategeneral@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks Vilniuje, Konstitucijos pr.3, (Vilniaus miesto savivaldybės II aukšto foje ), susirinkimo laikas 2018-05-10 d., 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-05-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.