Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Kriaučiūnų g. 21, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Kriaučiūnų g. 21 sklypo kad. Nr. 0101/0167:2762 Vilniaus m.k.v

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Mažaaukščiai gyvenamieji namai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Dvibutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Šarūnas Šliužas
 sarunas.sliuzas@gmail.com
 +37067633318

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
T.S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
:
Šeimyniškių g. 9 – 1, Vilnius
 +37067633318
 9:00 – 17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Šeimyniškių g. 9 – 1, Vilnius
 +37067633318

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Šeimyniškių g. 9 – 1, Vilnius
 2018-07-17
 17:00-18:00 val

Atsisiųsti priedą.