Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Laukų g. 54, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Laukų g. 54, Vilnius; žemės sklypo kadastrinis nr.: 1010/1010:88 Vilniaus k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatų funkcinė grupė(indeksas 6.2.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Gintaras Špokas; [email protected]; tel. nr.:  +37069841270

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Dainius Masteika

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
www.Vilnius.lt arba paskambinus nurodytu  tel. +37066284028; iki 2018-04-12 d.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2018-04-12 18 val.; [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Laukų g. 54, Vilnius; 2018-04-12 18 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-05-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.