Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Lenktoji g. 11 Vilniuje, projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lenktoji g. 11, Vilnius, (skl. kad. nr. 0101/0031:454)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamos paskirties (dviejų butų) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Devyni architektai“, Arūnas Skrolis, el.p. arunas@devyniarchitektai.lt tel. 869881941

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

D.B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 19-176, Vilnius, tel. 869881941, 2019-09-10 – 2019-09-24, 12.00-15.00 val. darbo dienomis

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti el. paštu  arunas@devyniarchitektai.lt iki 2019-09-24

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019-09-25, 17:00 val. Konstitucijos pr. 3, 242 salė.

Atsisiųsti priedą.

2019-10-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.