Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Lenktoji g. 37 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m.sav. Vilniaus m. Lenktoji  g. 37,  sklypo  Kad. Nr. 0101/0031:12 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; Vienbučių ir dvibučių gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – gyvenamoji ( vieno buto pastatai )

Numatoma – gyvenamoji ( dviejų butų pastatai )

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PDV A891 architektė Sigita Ambrasienė

el.paštas: siga.ambrasiene@gmail.com , mob.tel. Nr.: +370 616 20600

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Krokuvos g. 8, LT-09314 Vilnius, 3 aukštas, „Architektai“

mob.tel. Nr.: +370 616 20600

Laikas: nuo 2019 m. birželio mėn. 13 d. iki birželio mėn. 28 d. darbo   dienomis nuo 10:00 val. iki 11:00 val. ir nuo 13:00 val. iki 15:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki birželio mėn. 28 d. 15 val. el.paštu:  siga.ambrasiene@gmail.com,

Registruotu  paštu: Krokuvos g. 8, Vilnius, 3 aukštas, „Architektai“ Sigitai Ambrasienei

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Laikas: 2019 m. birželio mėn. 28 d., nuo 16:30 iki 17:30.

Atsisiųsti priedus: projektiniai pasiūlymai;

vizualizacija.

2019-07-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.