Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo, Meiriškių g. 22, Vilniuje, buto Nr. 2 padalijimo į du turtinius vienetus, vieno iš jų paskirties keitimo į poilsio, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Meiriškių g. 22, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0003:2277

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita/Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Virginijus Lukoševičius, el. paštas:
virgis@kmcentras.lt, tel. Nr. 860419959

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB DDV Trans, adresas:
Vaikų g. 11, el. paštas:
ugnius68@gmail.com, tel. Nr. 869882535

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kalvarijų g. 11-8, Vilnius, tel. Nr. 860419959, laikas 17:00 nuo pirmadienio iki ketvirtadienio

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2019-01-16, el. p. virgis@kmcentras.lt, tel. Nr. 860419959

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Kalvarijų g. 11-8 , Vilnius, laikas 17:00

Atsisiųsti priedą