Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Merkinės g.16 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Merkinės g. 16, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0071:72

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Gyvenamosios teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamoji, dviejų butų (6.2).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Priedanga“ , Projekto vadovas Gintaras Počiuipa, gintaras.jad@gmail.com, tel. 8699 60741

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Ergus“, Lukiškių g.3-301, Vilnius, tel. 8610 70017

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukiškių g.3-401, Vilnius, tel. 8699 60741, 8:00 iki 10:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informaciją patekti telefonu iki 2019m. gruodžio 18 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr.3-215A, Vilnius, 2019m. gruodžio 18 d. 17:00

Atsisiųsti priedus:

381-PP; 381-PP graf. 

2020-01-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.