Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Moluvėnų g. 17, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Moluvėnų g. 17, Vilnius (skl. Kad. Nr.: 0101/0165:2096)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (namas)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Gabrielė Seneckytė, seneckytegabriele@gmail.com , 861571262

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB ‘‘Ternida‘‘, Eišiškių pl. 127, Vilnius, seneckytegabriele@gmail.com , 861571262

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

  1. Mickevičiaus g. 7A, Vilnius, 861571262

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 m. Gruodžio 6 d. elektroniniu paštu seneckytegabriele@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks nuotolinės transliacijos būdu 2021 m. Gruodžio 7 d. 15:00 val.

Susirinkimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/84184727938

Susirinkimo ID: 841 8472 7938

Prašome fizinių asmenų nenaudoti savo atvaizdo ir žodžiu nepranešti savo vardo ir pavardės ar kitų asmeninių duomenų viešo susirinkimo metu.

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-12-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.