Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Naujakiemio g. 14, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilniaus m. Naujakiemio g. 14, Skl. Kad. Nr. 0101/0017:0353

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Saituva“ įm.k.125138330, Daubų g. 3, Vilnius; tel. 8 612 94045; el. p.info@saituva.lt projekto vadovė Edita Treinienė

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Leonidas Kuklys  

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Daubų g. 3, Vilnius, Darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00, iki 2018-03-22 16.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti ir/ar teikti pasiūlymus projektuotojui raštu, el. paštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas įvyks 2018-03-22 17.00 val., Vilnius, Konstitucijos pr. 3, 2 a. foje

Atsisiųsti priedą.

2018-04-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.