Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo neįrengtos pastogės Nr. 5 paskirties keitimo į gyvenamąją sujungiant su butu nr. 3, Rinktinės g. 24, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Rinktinės g. 24, Vilnius, nesuformuotas sklypas

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagal Vilniaus m. Bendrąjį planą (2015 m) teritorija patenka į Miesto centras, svarbiausi lokalūs centrai, teritoriją. Vyrauja gyvenamoji, komercinë, visuomeninë veikla.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastatas – Gyvenamoji, dvibutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas +37067166001, 13:00 iki 16:00 val. Iki 2021-04-09

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-04-09-, 16:00 val., el. paštu: agne.arch@gmail.com, tel: +370 671 66001

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl „DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO RINKTINĖS G. 24, VILNIUS, NEĮRENGTOS PASTOGĖS NR. 5 PASKIRTIES KEITIMO Į GYVENAMĄJĄ SUJUNGIANT SU BUTU NR. 3, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“

Data, 2021-04-09 d, laikas 17:00 val.

 


meet.google.com/uxt-otgp-vja

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-05-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.