Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Paplaujos g. 7A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Paplaujos g. 7A, skl. kad. Nr. 0101/0059:100 Vilniaus m.k.v..

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Gyvenamosios teritorijos / mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Dvibutis gyvenamasis namas (6.2).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aleksandra Ivanova, aleksandra@globalus.lt , 8 603 30288.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “T6 Invest”, įm. kodas 305740865.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, 8 603 30288, 8-17 iki 2021-11-03.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2021-11-03. Teikti e.paštu aleksandra@globalus.lt .

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-11-03 dieną 16 val. nuotoliniu būdu

https://us05web.zoom.us/j/85418177690?pwd=djlzdDFKa0dNUFhidGt1NkZZaE1XZz09

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-01-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.