Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Perlojos g. 25, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Perlojos g. 25, Vilnius

0101/0071:543

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai (namai)- 6.2

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektas Vytautas Oželis

vytautas@konceptas.com

Šv. Stepono g. 39, Vilnius

863826736

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Baltijos aruodas”, direktorius Kęstutis Krutulis

Kalvarijų g. 4-29A, LT-09309 Vilnius

justinas.ruminas@gmail.com

862740455

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Šv. Stepono g. 39, Vilnius

863826736

11:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

2021-06-23

vytautas@konceptas.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

meet.google.com/dtx-frbm-jqh

2021-06-23 15:00

 

Atsisiųsti priedą.

3D Vilnius https://arcg.is/1TuuLm

 

2021-07-20
Po viešo svarstymo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą