Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo prekybos paskirties patalpų paskirties keitimo į maitinimo paskirtį, Dominikonų g. 16, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Dominikonų g. 16, Vilnius, sklypas nesuformuotas

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastatas – Gyvenamoji, dvibutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektūros projektai“, įm. kodas 120920263, buveinės adresas Polocko g. 4-101, LT-01204, Vilnius, direktorė Agnė Čepulėnaitė

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

E.G.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas +37067166001, 13:00 iki 16:00 val. Iki 2021-02-25

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-02-25-, 16:00 val., el. paštu: agne.arch@gmail.com, tel: +370 671 66001

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)  2021-02-25 17:00 val.

Dėl  „DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO DOMINIKONŲ G. 16, VILNIUJE, PREKYBOS PASKIRTIES PATALPŲ (UNIKALUS NR. 1094-0058-9019:0011) PASKIRTIES KEITIMO Į MAITINIMO PASKIRTĮ, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS“
meet.google.com/ijb-soib-tdk

 

Atsisiųsti priedą.

2021-03-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.