Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Šarmos g. 7, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis  numeris

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šarmos g. 7, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0057:1250

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma: kita, vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos

Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: gyvenamoji (vieno buto pastatai), būsima: gyvenamoji (dviejų butų pastatai);

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė el. p.: matriumas@gmail.com, tel. /faks. (8 5) 261 00 11, tel. 8615 69141

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis, 15.00-17.00 val., suderinus laiką telefonu (8 5) 2610011 iki viešo susirinkimo pabaigos.

Informacija , iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu, el. paštu: matriumas@gmail.com iki 2019-12-05

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2019 m. gruodžio mėn. 5 d., 18:00 val. 215 kab.

Atsisiųsti priedą.

 

2020-07-13

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.