Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo S.Batoro g. 10, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Stepono Batoro g. 10 , kad.nr.0101/0044:140

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis-kita,
esamas ir numatomas  naudojimo būdas-gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
es.-gyvenamoji (vieno buto pastatai);proj.-gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Dalia Skrebienė, daliasss@yahoo.com,  862136515

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
E.B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Prieš tai paskambinus nurodytu telefonu:  862136515,  iki 2018.05.28 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
tel.862136515,  el.p.daliasss@yahoo.com
 iki 2018.05.28  17:00-18:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos  pr.3, Vilnius,   (Vilniaus miesto savivaldybės administracija),  2a. foje 2018.05.28  18:00

Atsisiųsti priedą.