Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Šiaurės g., žemės sklypo kad. Nr. 0101/0049:647, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Šiaurės g., Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0049:647

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis- kita, žemės sklypo naudojimo būdas- gyvenamosios teritorijos, žemės sklypo naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (dviejų butų pastatai), skirtas gyventi dviem šeimoms

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Architektė Toma Kartočienė, el. paštas: [email protected],  tel.:8-656-14323

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Algimantas Kartočius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
S.Raštikio g. 38, LT- 11110 Vilnius, tel.: 8 656 14323, darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2018-04-18d., siunčiant pasiūlymus adresu:
S.Raštikio g. 38, LT- 11110 Vilnius arba [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks adresu:
S. Raštikio g. 38, LT- 11110 Vilnius, 2018-04-18 d. 17.00-18.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-04-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.