Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Širvintų g. 31, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilniaus m. sav. Širvintų g. 31. Žemės sklypo kadastro nr. 0101/0022:305

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji. Dviejų butų gyvenamasis namas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Architektas Vladas Naujalis, el. paštas: [email protected] , tel. 868392089.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A. P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilnius, Pušyno kel. 2-1, darbo dienomis nuo 10.00-17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus galima paštu ir el. paštu iki 2018-09-17 ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks adresu Vilnius, Pušyno kel. 2-1 . Susirinkimo laikas:
2018-09-17, 17.30 val.

Atsisiųti priedą. 

2018-10-01

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.