Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo skl. kad. Nr. 0101/0157:1630, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
V. Mirono g. 12, Vilnus, Kadastro numeris: 0101/0157:1630

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Dvibutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Dainius Stripinis
el. p. dainiustr@yahoo.com
tel. 862046650

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
D. Z.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kalvarijų g. 3-415, Vilnius
Tel. 862046650
9.00-12.00 val

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti:
raštu (Kalvarijų g. 3-415, Vilnius),  el. paštu (dainiustr@yahoo.com)

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Konstitucijos pr. ,  2018-05-29,  17:00 val.

Atsisiųsti priedą. 

2018-06-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.