Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo skl. kad. Nr.0101/0157:1660, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Naujosios Vilnios seniūnija, Vilniaus miestas, žemės sklypo kad. Nr.0101/0157:1660;

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kitas/
Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Dvibutis gyvenamas namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Architektų grupės poligonas“

SPV Laimonas Lazauskas, tel. +370 686 09469, el. paštas laimonas@polygon.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R.D.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Architektų grupės poligonas“ patalpose M. K. Paco gatvė Nr.4, Vilnius,

darbo dienomis nuo 8:45 iki 18:00, pietaujame nuo 13:15 iki 14:15, tel. +370 686 09469.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018 liepos 10 dienos lauksime Jūsų minčių, pasiūlymų ir pastabų.

Laiškus rašykite UAB „Architektų grupės poligonas“ M. K. Paco g. 4, Vilnius, LT-10309. skambinkite tel. +370 686 09469, el. paštas laimonas@polygon.lt, ateikite į svečius UAB „Architektų grupės poligonas“ patalpos yra M. K. Paco gatvė Nr.4, Vilnius.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas įvyks Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, antro aukšto hole, Konstitucijos pr.3, Vilnius.
Susirinkimo laikas 2018 liepos 11 diena, nuo 17:00 iki 18:00

Atsisiųsti priedą. 

2018-07-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą