Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo sklypo kad. Nr. 0101/0078:496, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Dviejų butų gyvenamojo namo, sklypo kad. Nr. 0101/0078:496 , Vilniuje

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
  Dviejų butų gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Martynas Mačiulis, [email protected], Ulonų g. 5, Vilnius , +370 67209073

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Mindaugas Dravininkas

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
2017-12-13- 2017-12-29 8:00-17:00, Ulonų g. 5, Vilnius, +370 67209073

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Ulonų g. 5, Vilnius, [email protected], iki 2017-12-29 17:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Ulonų g. 5, Vilnius, 2017-12-29 17:00

Atsisiųsti priedą.

2018-01-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.