Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Slėnio g. 5, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Slėnio g. 5, Vilniuje, sklypo kad. Nr. 0101/0072/113

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji paskirtis (dviejų butų) pastatai (namai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Architektūros menas“ Įm. k. 302519783, Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius. PV Simonas Savickas, tel. Nr. 8 684 82 460, el. p. architekturosmenas@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo, pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
G.M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima projektinių pasiūlymų susipažinimui skirtu laikotarpiu darbo dienomis nuo 2018 m. balandžio 12 d. iki balandžio 30 d., nuo 10.00 iki 15.00 val. projektuotojo patalpose adresu Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius, tel. Nr. 8 684 82 460.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Nuo 2018 m. balandžio 12 d. iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius.

Pasiūlyme turi būti nurodyta:
vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys; pasiūlymo teikimo data; informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks 2018 m. balandžio 30 d., 17 val. Vilniaus miesto savivaldybės II aukšto holo patalpose, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. Nr. 8 684 82 460.

Atsisiųsti priedą.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.