Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Sniegenų g., žemės skl.kad. Nr.7937/0004:1169, Grigiškių sen., Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sniegenų g. Grigiškių sen., Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis numeris 7937/0004:1169 Grigiškių k.v.  

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis – kita (individualiems namams/statiniams statyti ir ekspolatuoti).

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma paskirtis – dvibutis gyvenamasis namas (6.2.).  

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „A.D.S.“; architektas Saulius Misevičius; saulius@a-d-s.lt; +370 699 87139.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Ž.V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „A.D.S.“ biuras Vokiečių g. 9-27, Vilnius, darbo dienomis, susitarus susitikimo laiką tel. +370 699 87139; iki 2020-09-11.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.paštu  saulius@a-d-s.lt arba paštu adresu Vokiečių g. 9-27, Vilnius; iki 2020-09-11.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020-09-14 17 val., nuotoliniu būdu, prisijungiant adresu:

https://us02web.zoom.us/j/6889609178?pwd=QWxYeWZoTUN6WGc1MjRPTzc2RTczdz09

Meeting ID: 688 960 9178

Password: 0EpmQe

Atsisiųsti priedą.

2020-10-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.