Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Sudimantų g. 14, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Sudimantų g. 14, Vilnius, skl. kad. nr. 0101/0162:1397, Vilniaus m. k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Dopro architektai“, įk. 305177114. Laisvės pr. 125, Vilnius. PV Dovilė Kraujutė Tel.:+37064883343. El.p.: dovile@kraujute.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
J. N.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „Dopro architektai“, įk. 305177114. Laisvės pr. 125, Vilnius. Tel.:+37064883343. Darbo dienomis nuo 8 iki 17val. Laiką iš anksto suderinus telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus teikti el. paštu dovile@kraujute.lt iki (viešojo susirinkimo transliacijos pradžios)

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešasis susirinkimas vyks 2021-10-26 15:30 tiesioginės vaizdo transliacijos būdu:
Transliacijos nuoroda: https://meet.google.com/abs-gwvx-coc

Atsisiųsti priedą

2021-10-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta.priedą