Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo, Šumsko g. 168, Vilnius, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Šumsko g. 168, Vilnius. Kad.nr.: 0101/0078:610

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Gyvenamosios teritorijos. Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Dvibutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Šarūnas Šliužas sarunas.sliuzas@gmail.com 867633318

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R.L.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Šeimyniškių g. 9 – 1, Vilnius 867633318 9:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Šeimyniškių g. 9 – 1, Vilnius 867633318 sarunas.sliuzas@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Šeimyniškių g. 9 – 1, Vilnius 2018-08-27 17:00

Atsisiųsti priedą.

2018-09-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.