Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Tarandės g. 82, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Vilniaus m. sav., Tarandės g. 82, Skl. Kad. Nr.: 0101/0170:578 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Įmonės pavadinimas: UAB „KUPOLA“ Elektroninio pašto adresas: antanas@kupola.lt Telefono numeris: 868732378

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas:
UAB „Litasta“, į.k.: 302584101 Adresas: Raudondvario pl. 93, LT-47184 Kaunas Elektroninio pašto adresas:
(nėra) Kontaktinis tel. numeris: +370 687 32378

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Adresas: A. Smetonos g. 2-306, Vilnius Telefono numeris: 868732378 Laikas:
nuo 2018-05-07, 9:00 val iki 2018-05-25, 17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018-05-25, Elektroniniu paštu antanas@kupola.lt ir telefonu 868732378.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
A. Smetonos g. 2-306, Vilnius. Viešas susirinkimas minėtu adresu vyks 2018-05-25, 18.00 val.

Atsisiųsti priedą. 

2018-06-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.