Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Užutrakio g. 13 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Užutrakio g. 13, kad.Nr. 0101/0165:1567

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2.)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Įgaliotas atstovas/Projekto vadovas Aivaras Baronas, el.p. [email protected], mob.tel. 862433621

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas : D. Č.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais vyksta nuotoliniu būdu, pasiskambinus numeriu 862433621

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus prašome teikti el.paštu [email protected] iki 2021- 08-17.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Nuoroda į vaizdo transliaciją: https://us02web.zoom.us/j/83466567895?pwd=dEFZbWx6YnhHVWliQ3c2SHJEelBQZz09

Slaptažodis: 004748

Viešas susirinkimas vyks 2021-08-17, 16:00 valandą.

 

Atsisiųsti priedą.

2021-08-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.