Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Užutrakio g. 2A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Užutrakio g. 2a, skl. kad. Nr. 0101/0165:1966

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Dvibutis gyvenamasis namas (6.2).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Sigita Martinkienė, sigita@globalus.lt , 8 655 24309.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R. T.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, 8 655 24309, 8-17 iki 2021-10-15.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2021-10-15. Teikti e.paštu sigita@globalus.lt .

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-10-15 dieną 15 val. nuotoliniu būdu

https://us04web.zoom.us/j/77323676756?pwd=WWdjMlpIditta3NxSXFCcHFBVVFKUT09

 

Meeting ID: 773 2367 6756

Passcode: FhH5dX

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2.

2021-10-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti Priedą