Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Užutrakio g. 2B ir Užutrakio g. 4, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilnius, Užutrakio g. 2b, skl. kad. Nr. 0101/0165:1964
Vilnius, Užutrakio g. 4, skl. kad. Nr. 0101/0165:1965

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Dvibutis gyvenamasis namas (6.2).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Sigita Martinkienė, sigita@globalus.lt , 8 655 24309.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
R. T.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, 8 655 24309, 8-17 iki 2021-10-25.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2021-10-25. Teikti e.paštu sigita@globalus.lt .

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2021-10-25 15val. ir nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/72478163506?pwd=TDNLUWhlNldOdlB1NEdjNDF2NmNPdz09

Meeting ID: 724 7816 3506
Passcode: UMy67N

Užutrakio g. 2b:
Atsisiųsti priedą Nr. 1
Atsisiųsti priedą Nr. 2

2021-10-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti Priedą Užutrakio g. 2B PP Priedą Užutrakio g. 4 PP

Užutrakio g. 4:
Atsisiųsti priedą Nr. 1
Atsisiųsti priedą Nr. 2