Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Vaivorykštės g. 9, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vaivorykštės g. 9, Vilnius, žemės sklypo kadastrinis numeris :
0101/0071:456.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas- gyvenamosios teritorijos. Naudojimo pobūdis- mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama paskirits- daugiabutis gyvenamasis namas. Numatoma paskirits- dvibutis gyvenamasis namas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Vladas Naujalis Elektroninis paštas:
ais2vladas@yahoo.com Tel:
868392089.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R. G.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Pušyno kel. 2-1, Vilnius, Tel:
868392089. Darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 17.00 val., iki 2019-01-29 imtinai.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti iki 2019-01-29 17.00 val. El. paštas:
ais2vladas@yahoo.com. Paštu:
adresu- Pušyno kel. 2-1, Vilnius.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Pušyno kel. 2-1, Vilnius. 2019-01-29, pradžia – 17.30 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-02-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.