Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Varnės g. 3C, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Varnės g. 3C, Vilnius. Sklypo kad. Nr. 0101/0167:1012

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (vieno buto pastatai), numatoma gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Jūratė Jankauskaitė, jurate@mutualpoint.lt , +370 604 15875

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
M. P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Šaltinių g. 8-2, Vilnius. 8 604 15875. Darbo dienomis 14:00-16:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018 12 05 el. p. :
jurate@mutualpoint.lt, paprastu paštu:
Jūratė Jankauskaitė, Šaltinių g. 8-2, Vilnius,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Konstitucijos pr. 3-215, 2018 12 05, 17:00.

Atsisiųsti priedą.

 

2020-02-11
Po viešo svarstymo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.