Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučių gyvenamųjų namų Butrimonių g. 19, 21 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Butrimonių g. 19, kad. nr. 0101/0071:577 Vilniaus m. k.v.

Vilnius, Butrimonių g. 21, kad. nr. 0101/0071:541 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Dvibučiai gyvenamieji namai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Processus artis“ direktorė Indrė Kabišiūtė, indre.kabisiute@gmail.com, +370 610 42208

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Baltijos Aruodas“, justinas.ruminas@gmail.com, +370 627 40455

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kalinausko g. 9A, indre.kabisiute@gmail.com, +370 610 42208, 09:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu: indre.kabisiute@gmail.com iki balandžio 30 d. 17:00 valandos

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 gegužės 2 d. 17:00 valandą, Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 salėje.

Atsisiųsti priedus: Butrimonių g. 19 projektiniai pasiūlymai; 

Butrimonių g. 21 projektiniai pasiūlymai.

2019-05-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.