Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučių gyvenamųjų namų, daugiabučio gyvenamojo namo Sidaronių g., sklypo kad. Nr.: 0101/0167:2352, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Sidaronių g. Sklypo kad. Nr.: 0101/0167:2352

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai; 6.3. gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Ponama“, Vidmantas Kančiauskas, info@ponama.lt, +370 618 83846

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Sopos investicijos“, Pylimo g. 34-34, LT-01134 Vilnius, renatas@modek.lt, +370 698 50051

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Ašmenos g. 4-9, Vilnius, +370 618 83846, darbo dienomis 09:00-17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu adresu Ašmenos g. 4-9, Vilnius arba el. paštu info@ponama.lt iki 2018‐07‐03 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Ašmenos g. 4-9, Vilnius, 2018-07-04 d., 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.