Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučių gyvenamųjų namų Daugų g. 1, 3, 7 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresai ir žemės sklypų kadastriniai numeriai

Vilnius, Daugų g. 1, kad. nr. 0101/0071:551 Vilniaus m. k.v.

Vilnius, Daugų g. 3, kad. nr. 0101/0071:546 Vilniaus m. k.v.

Vilnius, Daugų g. 7, kad. nr. 0101/0071:560 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Dvibučiai gyvenamieji namai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Processus artis“ direktorė Indrė Kabišiūtė, [email protected], +370 610 42208

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Baltijos Aruodas“, [email protected], +370 627 40455

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kalinausko g. 9A, [email protected], +370 610 42208, 09:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu: [email protected] iki balandžio 30 d. 17:00 valandos

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 gegužės 2 d. 17:00 valandą, Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 salėje.

Atsisiųsti priedus:

priedas Nr. 1;

priedas Nr. 2;

2019-05-21
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą. 
priedas Nr. 3

Pp pritarta, reg. Nr. spp 388_19.

spp 333_19.