Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučių gyvenamųjų namų Šeškinės sodų g. 21, 21A, 23, 23A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Šeškinės sodų g. 21, Vilnius (0101/0021:59);

Šeškinės sodų g. 21A, Vilnius (0101/0021:534);

Šeškinės sodų g. 23, Vilnius (0101/0021:536)

Šeškinės sodų g. 23A, Vilnius (0101/0021:537)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Mantas Volbekas

info@archipolis.lt

869931344

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
M. K., A. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kalvarijų g. 1-3.2, Vilnius

869931344

darbo dienomis 10.00-17.00 (susitarus telefonu)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu – atvykus į Kalvarijų g. 1-32, Vilnius iki 2018-10-24

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Kalvarijų g. 1-3.2, Vilnius

2018-10-24  17.00 val.

Atsisiųsti priedus: 1709-21-pp-s1001;

1709-21a-pp-s1001;     

1709-23-pp-s1001;

1709-23a-pp-s1001.

 

Projektiniams pasiūlymams nepritarta 2018-12-14, rašto reg. Nr. A51-109695/18(2.15.2.31E-MP8).