Visuomenės informavimas apie numatomą dviejų daugiabučių gyvenamųjų namų Polocko g.31, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris POLOCKO G.31, VILNIUJE; skl.kad.nr. 0101/0042:176
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas Kita; daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris UAB “PIEVŲ TAKAS”, PV POVILAS JANSONAS, TEL.NR. +37069931773 [email protected]
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) KŪB “D. B. D. P.“
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas iki 2018 M. GRUODŽIO 20 D. 15VAL. : LT – 09310, Vilniuje, Kalvarijų g.1 – 01 , TEL.NR. 869931773 , ir VILNIAUS SAVIVALDYBĖS SVETAINĖJE : https: // www.vilnius.lt
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2018 M. GRUODŽIO 20 D. 15VAL. : [email protected]
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) LT – 01204 Vilniuje, UŽUPIO GT. Nr.2 2018 M. GRUODŽIO 20 D. 17 VAL.

Atsisiųsti priedą.

2019-11-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.