Visuomenės informavimas apie numatomą dviejų dvibučių gyvenamųjų namų Sutemų g. 21, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Sutemų g. 21, Vilnius. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0068:418.

 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos. Naudojimo pobūdis – Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

 

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Projektuojamų dviejų dvibučių gyvenamųjų namų paskirtis – 6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Arsva“, projekto vadovas, architektas Alius Vosylius, e.p. arsva.uab@gmail.com, tel. +370 699 53755.

 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Muitinės g. 39-4, Vilnius, UAB „Arsva“, tel. +37052651023, nuo 10:00 iki 18:00 val. Taip pat ir interneto svetainėse www.vilnius.lt .

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Elektroniniu paštu arsva.uab@gmail.com iki 2021 m. gegužės 10 d. 17:30.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

susirinkimas organizuojamas virtualioje erdvėje per GOOGLE MEET platformą, prisijungimo  nuoroda: https://meet.google.com/pxz-mwxb-kgb , 2021 m.  gegužės 10 d. 17:30.

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-06-08

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.