Visuomenės informavimas apie numatomą dviejų vienbučių blokuotų gyvenamųjų namų Gervių g. 11, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Gervių g. 11, Vilniuje, (Sklypo kadastro Nr. 0101/0031:83),

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
paskirtis-kita, naudojimo būdas- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
rekonstruojamas- vienbutis   gyvenamasis namas unikalus nr 1094-0103-8013  pažymėtas plane 1A1m

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projektuotojas: UAB „Geri projektai“, geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius   tel. 868672572; architektė Viltė Bernatavičiūtė;

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):  
UAB ”Gervių projektas“

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius, 868672572, darbo dienomis. 15:00-18:30.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2020-01-10 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks, Vilniaus miesto savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3 Vilniuje. 215 kabinete , 2020-01-10 d. 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-01-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams nepritarta.