Visuomenės informavimas apie numatomą dviejų vienbučių gyvenamųjų namų Rukeliškių g. 15, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Rukeliškių g. 15, Vilnius (kad. Nr. 0101/0011:145)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kita

Žemės sklypo pagrindinis naudojimo pobūdis:
Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (6,1)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
įgaliotas asmuo:
PV Kęstutis Akelaitis

el. paštas:
[email protected]

tel. Nr. 865925365

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
E. Š.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
adresas:
Kalvarijų g. 1-10 kab., Vilnius

tel. Nr. 865925365

susipažinimo laikas:
12.00:17.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami iki 2018-10-04 d.

paštu:
UAB“ Lagos projektai“, Kalvarijų g. 1-10 kab., Vilnius

el. paštu:
[email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Susirinkimas vyks:
UAB“ Lagos projektai“, Kalvarijų g. 1-10 kab., Vilnius

Data:
2018-10-05

Laikas:
17.30-18.30

Atsisiųsti priedą.

2018-10-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.