Visuomenės informavimas apie numatomą dviračių ir pėsčiųjų takų nuo žemės sklypo kad. Nr. 0101/0051:1280 pietvakarinės ribos iki pėsčiųjų viaduko per Oslo g. Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

NUO ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0051:128) PIETVAKARINĖS RIBOS IKI PĖSČIŲJŲ VIADUKO PER OSLO G.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Nesuformuotas žemės sklypas.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (8.2)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB DO ARCHITECTS, į.k. 303075947 RAUGYKLOS G.21, LT-01140, Vilnius

Domantas Lukšėnas businessgarden@doarchitects.lt +370 60537334

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas:

Vilniaus m. savivaldybė

Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius

savivaldybe@vilnius.lt

+370 5 2112616

 

Projektavimo darbų užsakovas:

UAB „Vastint Lithuania“

Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius

info.lithuania@vastint.eu

+370 5 2690069

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „DO ARCHITECTS“ patalpose iš anksto susitarus +37065037334, 9-17 val. I-IV iki 2020-11-19

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2020-11-19

businessgarden@doarchitects.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas projekto svarstymas įvyks 2020-11-19 17:00 internetinės transliacijos būdu. Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGM2ZGJjN2UtNmFkOC00NmU1LWI2MDQtMTBkMGM5YmY3NDU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2260914d82-67e3-439c-a2af-ee59b1315cdd%22%2c%22Oid%22%3a%22728b14e0-8e5f-4627-9701-9f784592033c%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

2020-12-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.