Visuomenės informavimas apie numatomą Elbingo gatvės atkarpos tarp žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1279 ir Nr. 0101/0167:1763) Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Elbingo gatvės atkarpos tarp žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1279 ir

Nr. 0101/0167:1763)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Susisiekimo komunikacijų

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijų

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektas Lauras Paulauskas, mindaugas@projektavimosprendimai.lt, 867444090

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-09601, savivaldybe@vilnius.lt, savivaldybe@vilnius.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Projektavimo sprendimai“ Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 867444090, darbo dienomis nuo 9:00 iki 12:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2019-04-03 12 val., raštu – Konstitucijos pr. 3, Vilnius, UAB „Projektavimo sprendimai“, el. paštu – mindaugas@projektavimosprendimai.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (Konstitucijos pr. 3) – salė Nr. 215, 2019-04-03 17 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-04-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.