Visuomenės informavimas apie numatomą futbolo sporto aikštelės Justiniškių g. 126D, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Justiniškių gatvė 126D. Sklypo kadastrinis numeris: 0101/0015:270 Vilniaus m. k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sporto paskirties II grupės nesudėtingas inžinerinis statinys [3.26] – sporto aikštelė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rimvydas Kazickas, rimvydas@arkstudija.eu, 868614024

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

E.J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Krivių g. 10 (UMI), 868614024, nuo 10 iki 15 val. darbo dienomis

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

pasiūlymus teikti el. paštu rimvydas@arkstudija.eu –  iki 2019-04-02d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Krivių g. 10 (UMI), 2019m. Balandžio 2 dieną, nuo 17:00 iki 18:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-04-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.