Visuomenės informavimas apie numatomą Gailių g. atkarpos nuo P.Snarskio g. iki S.B.Jundzilo g., P.Snarskio g. atkarpos nuo Lubinų g. iki Gailių g. privažiavimo kelio nuo Gailių g., ties sklypais Nr. 27 ir Nr. 29 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas

Vilniaus m. sav., P. Snarskio g. ir Gailių g.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos: Keliai (gatvės)

Statybos rūšis: Rekonstravimas

Statinių kategorija: Neypatingas statinys

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB Alkesta, kodas 249672710, Naujoji g. 118, LT–62175 Alytus, tel. (8 315) 77755, el. p. [email protected]

Statinio projekto dalies vadovas Tomas Matulevicius, tel. (8 626) 31904, el. p. tomas.matulevič[email protected] .

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. www.vilnius.lt.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, darbo dienomis 9.00-17.00 tel. (8 5) 211 2000 , www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Pasiūlymus teikti iki 2019 m. gegužės 1 d. 16.00 val. paštu UAB Alkesta, Naujoji g. 118, LT–62175 Alytus, arba elektroniniu paštu tomas.matulevič[email protected] ir viešo susirinkimo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

2019 gegužės 2 d. 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 216 salėje, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2019-05-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.