Visuomenės informavimas apie numatomą gamybinio pastato autoserviso su admistracinėmis patalpomis padalinimo į keturis turtinius vienetus, jų paskirtį keičiant į maitinimo, paslaugų ir administracinę Smolensko g. 19, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Smolensko g. 19, Vilnius, žemės sklypo kadastrinis numeris 0101/0055:218 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – Gamybinis pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mantas Saulis, namu.pridavimas @gmail.com, 860020022

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „IGNIKA“, Smolensko g. 19, Vilnius, 868221315

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Linkmenų g. 6-2, Vilnius, tel. 860020022, nuo 2019 m. gegužės 3 d. iki gegužės 24 d. nuo 15:00 iki 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai gali būti teikiami paštu adresu Linkmenų g. 6-2, Vilnius,
el.p.
namu.pridavimas @gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Linkmenų g. 6-2, Vilnius, 2019 m. gegužės 27 d.  17 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-06-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.