Visuomenės informavimas apie numatomą gamybinio pastato gamybinių patalpų Nr. 12 paskirties keitimo į administracinę Kalvarijų g. 143 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kalvarijų g. 143, Vilnius; žemės sklypo kad. Nr. 0101/0018:88

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis – kita, būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gamybinio pastato esama paskirtis – gamybos, pramonės

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „KM Centras“, direktorius Virginijus Lukoševičius, el.paštas: virgis@kmcentras.lt, tel.Nr. 860419959

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB BALTPRINTA, Žirmūnų g. 68, Vilnius, elpaštas: virgis@kmcentras.lt, 860419959

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kalvarijų g. 11-8, Vilnius, tel. Nr. 860419959, Laikas 09.00 – 16.00 darbo dienomis

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti iki 2019-09-05 telefonu: 860419959 arba el.paštu: virgis@kmcentras.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Susirinkimas vyks 2019-09-05 Kalvarijų g. 11-8, Vilniuje, pradžia 17.00

Atsisiųsti priedą.

2019-09-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.