Visuomenės informavimas apie numatomą gamybinio pastato gamybinių patalpų paskirties keitimo į administracines Kauno g. 36 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

KAUNO G. 36 VILNIUJE , kad. Nr. 0101/0055:174

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Naudojimo paskirtis-Gamybos,pramonės

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

ALGIRDAS JUREVIČIUS, JUREVIČIAUS TAPYBOS IR PROJEKTAVIMO ĮMONĖ,

ĮM.KODAS 122340743, [email protected], tel.868713919

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VŠĮ SANREI, VADOVAS  V. A.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

ALGIRDAS JUREVIČIUS, JUREVIČIAUS TAPYBOS IR PROJEKTAVIMO ĮMONĖ,

ĮM.KODAS 122340743 [email protected], tel.868713919

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

iki 2019-06-03D.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

KAUNO G. 36 VILNIUJE, Patalpose plane pažymėtose nuo 3-65 iki 3-67, nuo 3-77 iki 3-87.Patalpos apjungtos į vieną, yra trečiame aukšte, pirmame korpuse nuo Kauno g. Ant durų- Skelbimas

Unik.nr. 4400-2144-9745:3075;

tel. 8682 57276.

DATA IR LAIKAS:  2019-06-03D.   17:30 VAL.

Atsisiųsti priedą.

2019-06-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.