Visuomenės informavimas apie numatomą gamybinio pastato, gamybos paskirties patalpos kapitalinio remonto projektą, joje suformuojant penkiasdešimt tris turtinius vienetus, dvidešimt devynių paskirtį keičiant į gyvenamąją, Vytenio g. 50, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vytenio g. 50, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0055:139

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – Gamybos, pramonės paskirties.

Gamybos, pramonės paskirties patalpos – kūrybinės dirbtuvės, gyvenamosios patalpos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Sienos“ į.k. 303753892, Savičiaus g. 3, Vilnius

PV A 1983 Donatas Laucius, tel.: 868977336, email.: donatas@wall.lt,

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Baltvita“, Vytenio g. 50 14P korpusas, LT-03229 Vilnius (administracija)

Vytautas Saldžiūnas, tel.: +370 686 48651 email.: info@baltvita.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Sienos“ į.k. 303753892, Savičiaus g. 3, Vilnius

architektūros studijos WALL biuro patalpose, darbo dienomis 9:00-17:00

tel.: 868977336, email.: donatas@wall.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

email.: donatas@wall.lt  iki 2020-05-15 12:00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius 2020-05-15 17:00

Dėl esamos padėties Lietuvos respublikoje ir paskelbto visuotinio karantino, Visuomenės informavimas apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus vyks bendraujant per atstumą, panaudojant vaizdo konferencinį ryšį. Nuoroda:

https://youtu.be/8fnnFKcZoWs

Atsisiųsti priedą.