Visuomenės informavimas apie numatomą gamybinio pastato kūrybinių dirbtuvių Nr. 14 paskirties keitimo į administracinę Smolensko g. 10D Vilniuje, projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Smolensko 10D, Vilnius, sk. Kad Nr. 0101/0055:122

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis-Kita, Naudojimo būdas- Gamybos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gamybos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Laurynas Blauzdavičius, el. P. Laurynas01@gmail.com, 8650 20020

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

L.D.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

A. Juozapavičiaus 11-303, 8650 20020, 2019 11 14, 18:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. P. Laurynas01@gmail.com, tel 865020020 iki 2019 11 14

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

A. Juozapavičiaus 11-303 , 2019 11 14, 18:00

Atsisiųsti priedą.

2020-01-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.