Visuomenės informavimas apie numatomą gamybinio pastato (maitinimo paskirties patalpų) Kareivių g. 2G, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
KAREIVIŲ G. 2G-1 IR KAREIVIŲ G. 2G-2, VILNIUS

 0101/0018:85

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
esama paskirtis – gamybinės patalpos. numatoma paskirtis – maitinimo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Nova Casa“, Krivių 5-60,Vilnius;

 PV / arch. Romanas Mankus

 Mob. tel: +370 659 10826

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB “Taurakalnis“,  Tauro g. 5-1, Vilnius;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Krivių 5-60,Vilnius, Vilnius;
Mob. tel: +370 659 10826
Iki 2018-04-09. Laikas:
09.00 – 16.00 val.,

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu: novacasa@inbox.lt
iki 2018-04-09d. 16.00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018-04-10 Vilniaus miesto savivaldybes pastate, Konstitucijos pr.3, Vilnius, 2 a. hole, 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-07-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.